Afdrukken

Beschrijving van de regels.

Het veld ziet er als volgt uit:

(de hoogte van het net is 1,524 meter in het midden en 1,55 meter aan de randen)

 

Begin van de wedstrijd

Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. De winnaar van de loting heeft het recht:

De verliezer van de loting krijgt daarmee de keus tussen elke overgebleven mogelijkheid. In de tweede en derde game van een wedstrijd mag die partij het eerst serveren die de voorgaande game heeft gewonnen.

 

Enkelspel

De service wordt overeenkomstig het eigen aantal punten bij een stand van 0, 2, 4, 6... vanuit het rechterserveervak geslagen, bij een oneven stand vanuit het linkerserveervak. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan.

Dubbelspel

Voor de aanvang van de game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren c.q. ontvangen. De service wordt altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak geslagen. De speler van een partij blijft net zo lang serveren totdat zijn partij een fout maakt. Na elk punt wisselt de serveerder van serveervak. De ontvangende spelers behouden het voor hun puntenachterstand overeenkomstige serveervak.

Let op: bij het begin van een set en na elke servicewissel wordt de volgende service altijd vanuit het rechterserveervak geslagen. Dus: de speler die bij de aanvang van een set serveert, wisselt zoals bij het enkelspel als volgt van serveervak: 0, 2, 4, 6... rechterserveervak: 1, 3, 5... linkerserveervak. Zijn partner doet dit in omgekeerde volgorde. De ontvangende partij gaat steeds op het serveervak staan dat met hun stand overeenkomt.

 

Fouten

Er is sprake van een fout als:

 

Algemeen

Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. Grenslijnen horen altijd bij het desbetreffende speelveld.

 

Nieuwe telling

DeInternational Badminton Federation(IBF) is al een aantal jaren op zoek naar een ander – beter – scoresysteem om het badminton aantrekkelijker te maken. Het huidige systeem van drie games tot 15 (of tot 11 bij het vrouwenenkelspel) komt te vervallen. Vanaf 1 februari 2006 wordt er een nieuw scoresysteem in gebruik genomen.

 

Er wordt in het vervolg gespeeld tot 21 punten, met een verschil van tenminste twee punten. Het gaat, zoals nu, om twee gewonnen games per partij. Er komt ook een rallypointsysteem: niet alleen de serveerder maar ook de ontvanger kan scoren. Het systeem wordt in mei 2006 tijdens de Algemene Vergadering van de IBF geformaliseerd.

 

De Nederlandse Badminton Bond heeft wegens de snelle besluitvorming van de IBF niet de mogelijkheid gehad om de achterban vooraf in te lichten en te raadplegen.
Vanaf 1 februari worden alle IBF-evenementen volgens dit nieuwe systeem gespeeld. Voor Nederland wordt het nieuwe scoresysteem toegepast bij de Nederlandse Kampioenschappen, Dutch Junior International, Velo International en de Europese Kampioenschappen. 

 

Bij overige toernooien en competities wordt het oude scoresysteem tot 1 juli 2006 gehanteerd.

 

In het kort: